[CHẠY VÌ TRÁI TIM]_Công ty Tâm Hiếu đến thăm viện tim Hà Nội

Cùng với những hoạt động kinh doanh, Công ty Tâm Hiếu luôn quan tâm đến các chương trình thiện nguyện góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng.