Tuyển dụng Phó giám đốc Truyền thông - Tháng 11/2018
Tuyển dụng 01 Phó giám đốc Truyền thông
Tuyển dụng Kế toán trưởng - Tháng 11/2018
Tuyển dụng 01 Kế toán Trưởng
Tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo - Tháng 11/2018
Tuyển dụng 01 chuyên viên Đào tạo sản phẩm
Tuyển dụng Chuyên viên Marketing - Tháng 11/2018
Tuyển dụng 02 chuyên viên Marketing
Tuyển dụng Giám sát Bán hàng kênh GT tại HCM - Tháng 11/2018
Tuyển dụng 01 Giám sát bán hàng kênh GT tại HCM đi làm ngay
Tuyển dụng Giám sát Bán hàng kênh MT tại HCM - Tháng 11/2018
Tuyển dụng 01 Giám sát bán hàng kênh MT tại HCM đi làm ngay
Tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc Khách hàng tại HCM - Tháng 11/2018
Tuyển dụng gấp 02 Nhân viên chăm sóc khách hàng
Tuyển dụng Sales rep ( Đại Diện Bán Hàng ) HCM - Tháng 11/2018
Tuyển dụng Sales rep ( Đại Diện Bán Hàng ). SL : 10 người. Làm viêc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuyển dụng Nhân viên lái xe kiêm phụ kho giao hàng T3/2018
Tuyển dụng Nhân viên lái xe kiêm phụ kho giao hàng T3/2018. SL : 01 người. Làm viêc tại Sài Gòn