Tuyển dụng Giám sát bán hàng Tháng 7/2018
Tuyển Giám sát bán hàng khu vực miền Bắc
Tuyển dụng vị trí Trợ lí Ban TGĐ (T4/2018)
Tuyển 01 NV Trợ lí TGĐ, làm việc tại Hà Nội
Tuyển dụng Sales rep ( Đại Diện Bán Hàng ) HCM
Tuyển dụng Sales rep ( Đại Diện Bán Hàng ). SL : 01 người. Làm viêc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuyển dụng Nhân viên lái xe kiêm phụ kho giao hàng T3/2018
Tuyển dụng Nhân viên lái xe kiêm phụ kho giao hàng T3/2018. SL : 01 người. Làm viêc tại Sài Gòn
Tuyển dụng Hành Chính Nhân sự kiêm Trợ Lý Kinh Doanh T3/2018
Tuyển dụng Hành Chính Nhân sự kiêm Trợ Lý Kinh Doanh . SL : 01 người. Làm việc tại Sài Gòn.
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp chi nhánh HCM T3/2018
Tuyển dụng Kế toán tổng hợp. Làm việc tại Thành phố HCM. Số lượng : 01 người
Tuyển dụng Nhân viên Phiên dịch tiếng Nhật T3/2018
Tuyển dụng Nhân viên Phiên dịch tiếng Nhật. Làm việc tại Hà Nội. SL : 01 người.
Tuyển dụng Nhân viên kế toán thuế T3/2018
Tuyển NV kế toán thuế. Số lượng : 01 người
Tuyển dụng Sales rep ( Đại Diện Bán Hàng ) T3/2018
Tuyển dụng đại diện bán hàng. Làm việc tại Hà Nội và Sài Gòn. Số lượng : 02 người