Giám sát Bán hàng khu vực Miền bắc
Khu vực: 1.Hải Phòng – Quảng Ninh; 2.Vĩnh Phúc – Thái Bình – Hà Nam – Ninh Bình; 3.Thái Nguyên – Nam Định –– Phú Thọ - Cao Bằng – Bắc Cạn
Nhân viên Kinh doanh
Tuyển gấp Nhân viên Kinh doanh
Nhân viên Kế toán làm việc tại HCM
Thực hiện các nghiệp vụ quỹ, kế toán thanh toán, kế toán kho, theo dõi công nợ....
Nhân viên Lái xe kiêm phụ kho, giao hàng
Lái xe kiêm phụ kho, giao hàng
Nhân viên kế toán thuế
Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến mảng thuế của Công ty
Tuyển dụng Phó giám đốc Truyền thông - Tháng 11/2018
Tuyển dụng 01 Phó giám đốc Truyền thông