Hoạt động công ty
Offline Team building Tâm Hiếu 2015
2015-04-16 14:36pm

Với mục đích nâng cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ và tạo sân chơi vui vẻ cho toàn bộ nhân viên, Công ty thương mại cổ phần và dich vụ Tâm Hiếu tổ chức sự kiện Team Building cho toàn thể nhân viên và lãnh đạo của công ty tại Flamingo Đại Lải Resort ngày 11/4/2015.